Trang chủ » Văn học » Vũ Trung Tùy Bút

Vũ Trung Tùy Bút


Download sách Vũ Trung Tùy Bút PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3
Vũ Trung Tùy Bút
4.4/5 5 votes

Download sách Vũ Trung Tùy Bút ebook định dang PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3 trên thư viện Sách Mới.

Hội thích đọc sách | Đăng bình luận | Nhận sách hàng tuần

Mẹo tìm Google:tên sách muốn tìm + sachmoi.net

Vũ Trung Tùy Bút

Download sách Vũ Trung Tùy Bút PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3

Vũ Trung Tùy Bút

Vũ Trung Tùy Bút, hiểu theo nghĩa tùy theo ngọn bút viết trong khi mưa, được viết khoảng thời Lê mạt Nguyễn sơ, ghi lại nhiều sự việc xảy ra vào cuối đời Lê và đời Tây Sơn.

Tuy Phạm Đình Hổ gọi tác phẩm của mình là tùy bút, nhưng nó không phải được viết theo lối tùy bút bây giờ, mà với nghĩa nôm na là “muốn viết cái gì thì viết, không cần hệ thống, kết cấu và mạch lạc”.

Nguyễn Phương Chi nhận xét rằng dẫu những nhìn nhận, suy nghĩ, chiêm nghiệm của ông ở một vài chỗ còn có phần thiên lệch, bảo thủ; song nhìn chung tác phẩm đã ghi lại được những hình ảnh chân thực của đoạn đường lịch sử với nhiều biến động xã hội và chính trị phức tạp.

Sách hay khuyên đọc:

Cùng với Hoàng Lê nhất thống chí, Thượng kinh ký sự; Vũ Trung tùy bút là thiên ký tiêu biểu xuất sắc của mảng văn xuôi giàu tính hiện thực của văn học Việt Nam thế kỷ 18.

Thêm nữa, theo Nguyễn Lộc, những tư liệu chứa trong Vũ Trung tùy bút đều rất cần thiết cho những người viết tiểu thuyết lịch sử, dựng phim, nghiên cứu sử, dân tộc học, xã hội học.

Điều cần nói nữa, đó là những nội dung ấy bao giờ ông trình bày cũng giản dị, sinh động và hấp dẫn. Và rải rác trong hầu hết các truyện, Phạm Đình Hổ đều gửi gắm những nỗi niềm tâm sự, những suy nghĩ của ông về cuộc đời, về thế thái nhân tình.