Trang chủ » Khoa học - Kỹ thuật » Trạng Trình Sấm Và Ký

Trạng Trình Sấm Và Ký

Download ebook Trạng Trình Sấm Và Ký PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3

Trạng Trình Sấm Và Ký

Trạng Trình Sấm Và Ký là những lời được cho là có tính tiên tri của Nguyễn Bỉnh Khiêm (Trạng Trình) về các biến cố chính của dân tộc Việt Nam trong khoảng 500 năm (từ năm 1509 đến khoảng năm 2019).

Dự báo, tiên tri, dự đoán những sự kiện đã xảy ra trong tương lai, đó là vấn đề được người đời sau truyền tụng ở tài năng của nhà văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Chúng ta đều biết rằng Nguyễn Bỉnh Khiêm am hiểu sâu sắc Kinh Dịch, tinh thông Thái Ất Thần kinh của Dương Hùng đời Hán, chuyên sâu quan điểm Quan vật (quan sát sự vật) và tác phẩm Hoàng cực kinh thế của Thiệu Ung thời Bắc Tống, qua sự truyền dạy của người thầy uyên bác là bảng nhãn Lương Đắc Bằng.

Sách hay khuyên đọc:

Vì vậy mà Nguyễn Bỉnh Khiêm rất giỏi về lý số và ông đã từng áp dụng kiến thức về mặt này để phát biểu ý kiến của mình đối với thời thế, mang tính dự báo khá chính xác. Những ý kiến tiên đoán nói trên đều đã được chứng minh trong lịch sử, cho thấy khả năng nhìn trước của Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Thư viện Sách Mới trân trọng gửi đến bạn đọc cuốn Trạng Trình Sấm Và Ký. Đừng quên chia sẻ sách cho bạn bè và đăng ký email nhận sách hay hàng tuần.