Trang chủ » Chính trị - Lịch sử » Thần Người và Đất Việt

Thần Người và Đất Việt

Download sách Thần Người và Đất Việt PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3

Thần Người và Đất Việt

Thần Người và Đất Việt là một cuốn sách hay nói về những vị thần mà người Việt tôn sùng từ khi còn sơ khai đến khi thành lập nhà nước cổ đại.

Chuyên khảo Thần, người và đất Việt trình bày sự hình thành và biến chuyển của các hệ thống thần linh của người Việt từ cổ đại tới cận đại.

Từ hệ thống các nhiên thần đến các nhân thần sơ khai, tiếp đó là các hệ thần mới, nảy sinh do tiến trình hình thành thể chế quân chủ tập quyền, đồng thời do sự giao lưu với tín ngưỡng và tôn giáo của các dân tộc phương Bắc và phương Nam trong tiến trình lịch sử.

Sách hay khuyên đọc:

Không chỉ là một công trình quan trọng nghiên cứu cách thức suy nghĩ và ứng xử của người Việt trong đời sống tâm linh,  Thần Người và Đất Việt còn là một bức tranh đa sắc về các hệ thống thần linh Việ miêu tả những biến chuyển văn hóa, huyền sử và tín ngưỡng.

Từng gương mặt nhiên thần rũ bỏ vàng son tô vẽ, trở lại nét nguyên sơ trong sự vọng tưởng về văn hóa bản địa linh thiêng.

Hiểu rằng thẳm sâu trong tâm thức người Việt luôn có một quan niệm về sự tồn tại thế giới siêu nhiên, Thần Người và Đất Việt đã không dừng lại ở những khảo sát hệ thống thần linh thủa sơ khai, mà còn đặt những bước đi đầu tiên trong việc làm sáng tỏ chiều hướng kết tập thần linh mới.