Trang chủ » Kinh tế - Quản lý » Quản Lý Dự Án Trên Một Trang Giấy

Quản Lý Dự Án Trên Một Trang Giấy

Tải ebook Quản Lý Dự Án Trên Một Trang Giấy PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3

Quản Lý Dự Án Trên Một Trang Giấy

Tải ebook Quản Lý Dự Án Trên Một Trang Giấy PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3

Quản Lý Dự Án Trên Một Trang Giấy

Bạn là ai? Là một nhà quản lý dự án, một vị Phó Chủ tịch phụ trách chức năng, một trưởng nhóm kinh doanh, một Giám đốc Điều hành, bất kỳ ai với trách nhiệm hoàn thành công việc hoặc quản lý quy trình.

Quản Lý Dự Án Trên Một Trang Giấy cho thấy một bức tranh tổng thể về các mục tiêu, tiến độ dự án, trách nhiệm, phân bổ nguồn lực, ủy quyền, chi phí và những vấn đề liên quan.

Clark Campbell đã viết Quản Lý Dự Án Trên Một Trang Giấy này nhằm giúp bạn quản lý tốt hơn công việc của mì­nh.

Sách hay khuyên đọc:

Ông chia sẻ một hình mẫu tổ chức hết sức thú vị và những bí quyết quản lý thành công nhiều dự án trong vòng 10 năm qua – từ những dự án đơn giản cho tới những dự án có tính chất quyết định tới sự tồn tại của công ty.

Dù đó là dự án đơn thuần vật chất hay trí tuệ, chuyên môn kỹ thuật hay đơn giản dễ hiểu, có phạm vi rộng hay hẹp thì cuốn sách này cũng sẽ giúp bạn kiểm soát và tổ chức con người nhằm hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Công cụ Quản Lý Dự Án Trên Một Trang Giấy hỗ trợ đắc lực cho những ai đang trong giai đoạn khó khăn của dự án, hài hòa tất cả các khía cạnh trong làm việc nhóm.

Mặc dù đối với các dự án có quy mô lớn cần có những công cụ phức tạp hơn, song chúng ta có thể sử dụng nhiều lần công cụ Quản Lý Dự Án Trên Một Trang Giấy nhằm tạo ra một chuỗi các dự án nhỏ sử dụng công cụ này để đạt được kết quả tốt nhất.