Trang chủ » Anthony Weston » Phương trình và bất phương trình hữu tỉ – vô tỉ – mũ và logarit

Phương trình và bất phương trình hữu tỉ – vô tỉ – mũ và logarit

Phương trình và bất phương trình hữu tỉ - vô tỉ - mũ và logarit

Phương trình và bất phương trình hữu tỉ – vô tỉ – mũ và logarit

Phương trình và bất phương trình hữu tỉ - vô tỉ - mũ và logarit

Phương trình và bất phương trình hữu tỉ – vô tỉ – mũ và logarit

Phương trình, bất phương trình, hàm số mũ và logarit là học phần gây khó khăn cho các em học sinh. Đặc biệt, cơ cấu điểm của phần ngày trong đề thi THPT Quốc gia môn Toán là không hề nhỏ. Bởi vậy, thầy và Thư viện Sách Mới đã phối hợp thực hiện cuốn sách Phương trình và bất phương trình hữu tỉ – vô tỉ – mũ và logarit cho các em.

Khi các em cầm trên tay cuốn sách này tức là các em đang rất quan tâm đến việc học của mình, chúc mừng tinh thần học tập đó của em! Có thể em chưa biết, tích phân là một mảng rất rộng và bao hàm nhiều dạng bài và phương pháp xử lý khác nhau.

Bộ sách này gồm 3 chương:

  • Chương 1. Đề cập đến phương trình và bất phương trình dạng đa thức và hữu tỉ
  • Chương 2. Đề cập đến phương trình và bất phương trình vô tỉ
  • Chương 3 và Chương 4. Đề cập đến phương trình và bất phương trình mũ và logarit

Ngoài ra các em cũng nên tham khảo:

Thầy tự tin khẳng định rằng, khi các em sử dụng thành thạo các kiến thức trong cuốn sách này thì việc dành điểm cao trong kì thi THPT Quốc gia là cực kỳ đơn giản. Đừng quên đăng ký email tại website để nhận những bộ sách mới của thầy trong tương lai.