Trang chủ » Khoa học - Kỹ thuật » Mật Mã Từ Cổ Điển Đến Lượng Tử

Mật Mã Từ Cổ Điển Đến Lượng Tử

Download sách Mật Mã Từ Cổ Điển Đến Lượng Tử PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3

Mật Mã Từ Cổ Điển Đến Lượng Tử

Download sách Mật Mã Từ Cổ Điển Đến Lượng Tử PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3

Mật Mã Từ Cổ Điển Đến Lượng Tử

Mật Mã Từ Cổ Điển Đến Lượng Tử phác hoạ sự tiến hoá của mật mã từ khi nó xuất hiện cho tới nay và đồng thời là những chứng minh về sự hợp thời của nó.

Khi viết cuốn Mật mã này, tác giả có hai mục đích chính. Một là nhằm phác họa sự tiến hóa của mật mã. Từ tiến hóa dùng ở đây là hoàn toàn thích hợp vì sự phát triển của mật mã cũng có thể coi là một cuộc đấu tranh tiến hoá.

Một mật mã luôn bị người phá mã tấn công. Khi người phá mã đã tìm ra một vũ khí mới để phát hiện điểm yếu của một mật mã thì mật mã đó không còn hữu dụng nữa.

Cuộc chiến liên miên giữa người lập mã và người phá mã đã thúc đẩy hàng loạt những đột phá khoa học đáng kể. Người lập mật mã đã liên tục cố gắng xây dựng những loại mã mạnh hơn bao giờ hết để bảo vệ thông tin, trong khi những người phá mã cũng lại kiên trì tìm ra những phương pháp mạnh hơn nữa để phá vở chúng.

Sách hay khuyên đọc:

Trong những cố gắng nhằm phá vỡ và bảo vệ thông tin bí mật, cả hai phía đã phải huy động nhiều lĩnh vực chuyên môn và công nghệ khác nhau, từ toán học cho tới ngôn ngữ học từ lý thuyết thông tin cho đến lý thuyết lượng tử.

Đổi lại, những người lập mã và phá mã cũng đã làm giàu thêm cho những lĩnh vực này và thành quả của họ đã đẩy nhanh tốc độ phát triển cộng nghệ, mà đáng kể nhất là trong lĩnh vực máy tính hiện đại.