Trang chủ » Kỹ năng » Marketing - Bán hàng » Marketing Du Kích Trong 30 Ngày

Marketing Du Kích Trong 30 Ngày

Tải ebook Marketing du kích trong 30 ngày PDF/PRC/EPUB/MOBI

Marketing Du Kích Trong 30 Ngày

Tải ebook Marketing du kích trong 30 ngày PDF/PRC/EPUB/MOBI

Marketing du kích trong 30 ngày – Al Lautenslager, Jayconrad Levinson

Marketing du kích trong 30 ngày là một trong những sách marketing hay tập hợp rất nhiều thông tin hữu ích về mọi vấn đề trong lĩnh vực marketing.

Cuốn sách giúp bạn xây dựng kế hoạch marketing và lựa chọn thời điểm thích hợp để sử dụng PR thay cho marketing truyền thống. Levinson và Lautenslager là những chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về marketing du kích.

Cuốn sách giúp độc giả có thể hiểu và tự áp dụng ngay, ví dụ ngày thứ Hai là Mục đích của Marketing du kích, ngày thứ 15 là Marketing và bán hàng qua điện thoại, ngày thứ 20 là Quan hệ công chúng và ngày 27 là Ngân sách Marketing…

Tham khảo thêm:

Marketing Du Kích Trong 30 Ngày tập hợp rất nhiều thông tin hữu ích về mọi vấn đề trong lĩnh vực marketing. Nó đưa ra những chỉ dẫn cụ thể như cách xây dựng kế hoạch, lập kế hoạch marketing qua thư trực tiếp, và lựa chọn thời điểm thích để sử dụng PR thay cho marketing truyền thống.

Cuốn sách sẽ giúp bạn đầu tư ít hơn, thu về nhiều hơn và tạo ra lợi nhuận bền vững hơn.