Trang chủ » Anthony Weston » Làm chủ môn Sinh trong 30 ngày

Làm chủ môn Sinh trong 30 ngày

Tải sách Làm chủ môn Sinh trong 30 ngày PDF

Làm chủ môn Sinh trong 30 ngày

Tải sách Làm chủ môn Sinh trong 30 ngày PDF

Làm chủ môn Sinh trong 30 ngày – Mai Văn Hưng

Cuốn sách Làm Chủ Môn Sinh Trong 30 Ngày bao gồm 3 phần kiến thức: Di truyền, Tiến hóa và Sinh thái học tương ứng với các nội dung trong chương trình Sinh học 12, Trung học phổ thông.

Xem thêm:

Trong mỗi phần kiến thức trên đều được biên soạn gồm 2 nội dung chi tiết:

Thứ nhất là các kiến thức cơ bản được trình bày khái quát dưới dạng các sơ đồ tư duy nhằm giúp học sinh có cái nhìn khái quát nhất về nội dung tổng thể của mỗi phần đồng thời giúp cho các thí sinh hiểu và nhớ nhanh nhất những kiến thức cốt lõi.

Thứ hai là các câu hỏi, các bài tập điển hình khó và hay được trình bày theo hệ thống hoàn chỉnh phù hợp cho thí sinh luyện tập kĩ năng làm bài trong các kì thi đại học hiện nay.