Trang chủ » Triết học » Hậu Hắc Học – Mặt Dày Tâm Đen

Hậu Hắc Học – Mặt Dày Tâm Đen

Download ebook Hậu Hắc Học - Mặt Dày Tâm Đen PDF

Hậu Hắc Học – Mặt Dày Tâm Đen

Download ebook Hậu Hắc Học - Mặt Dày Tâm Đen PDF

Hậu Hắc Học – Mặt Dày Tâm Đen

“Tôi viết “Hậu Hắc Học” vào cuối triều đại Mãn thanh, chia làm 3 tập: Tập đầu: Hậu Hắc Học; Tập giữa: Hậu Hắc kinh; tập cuối: Tạp lục Hậu Hắc truyện. Năm đầu của thời Dân Quốc đã đăng tải trên “Công luận nhật báo” ở Thành Đô.

Độc giả có nhiều dư luận xôn xao, tôi cũng nhận được lời khuyên của bạn bè, tập giữa mới in nữa chừng đành phải dừng lại vậy. Trong thời gian ấy, tôi còn viết một bài: “Tôi hoài nghi các thánh nhân”, nhưng không tiện đăng lên báo chí.

Về sau không biết bản thảo quăng đâu mất. Năm Dân Quốc thứ 16, theo ký ức mới viết lại cả hai bài, đưa vào tập sách. Năm Dân Quốc 23, một người bạn quên biết ở Bắc Kinh, theo ý chủ quan, đem ba tập tách ra in từng tập lẻ.

Sách hay khuyên đọc:

Năm Dân Quốc 25 theo ý muốn của nhiều độc giả nên đã tái bản lần nữa. Năm Dân Quốc thứ 26, nhà xuất bản Quốc Dân báo Thành Đô đã đem tập đầu in thành một cuốn sách nhỏ và phát hành, do Đường Chu Phong và Trung Giang Tạ Thụ Thanh viết lời bạt .”

Mời các bạn đón đọc bộ sách Hậu Hắc Học – Mặt Dày Tâm Đen.