Trang chủ » Kỹ năng » Marketing - Bán hàng » Đột phá sức sáng tạo

Đột phá sức sáng tạo

Tải ebook Đột phá sức sáng tạo PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đột phá sức sáng tạo – Michael Michalko

Tải ebook Đột phá sức sáng tạo PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đột phá sức sáng tạo – Michael Michalko

Ý tưởng! Sự sáng tạo là gì? Tại sao một số người lại có rất nhiều ý tưởng? Bí quyết của họ là gì vậy? Liệu chúng ta có thể học hỏi được những phương pháp của họ không? Đột phá sức sáng tạo sẽ là câu trả lời hoàn hảo cho những câu hỏi ấy.

Michael Michalko đã nghiên cứu và phân tích qua hàng trăm thiên tài tư duy sáng tạo vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại – từ Leonardo da Vinci đến Walt Disney, từ Paplo Picasso đến Thomas Edison, từ nhà bác học Charles Darwin đến thiên tài Martha Graham.

Với văn phong giản dị, dễ hiểu, Michael Michalko đã giải thích quá trình phát triển ý tưởng của những bậc thiên tài này bằng những bước rất đơn giản, dễ theo dõi mà bất cứ ai cũng có thể áp dụng để trở nên sáng tạo hơn.

Tham khảo thêm:

Đặc biệt Đột Phá Sức Sáng Tạo còn cung cấp các bài tập thực hành mà bất cứ ai cũng có thể áp dụng để thành công trogn học tập, công việc, cuộc sống. Tổ chức lại tư duy trên cơ sở các chiến lược phát khởi những ý tưởng này sẽ làm thay đổi hoàn toàn cách thức bạn xem xét vấn đề và mở ra một kho tàng những giải pháp cải tiến hiệu quả cho những thách thức mà bạn phải đối mặt hàng ngày.