Trang chủ » Triết học » Chủ Nghĩa Tự Do Truyền Thống

Chủ Nghĩa Tự Do Truyền Thống

Tải ebook Chủ Nghĩa Tự Do Truyền Thống PDF/PRC/EPUB/MOBI

Một tác phẩm Triết học về Chủ Nghĩa Tự Do Truyền Thống

Tải ebook Chủ Nghĩa Tự Do Truyền Thống PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chủ Nghĩa Tự Do Truyền Thống

Cuốn sách tương đối mỏng này có tầm quan trọng gấp nhiều lần sức tưởng tượng nếu chỉ nhìn vào độ dầy và ngôn ngữ khiêm nhường của nó.

Chủ Nghĩa Tự Do Truyền Thống bàn về xã hội tự do, bàn về điều mà hiện nay có thể được gọi là “chính sách” đối nội và đối ngoại cho một xã hội như thế; và đặc biệt là bàn về những trở ngại và khó khăn, cả thực tế lẫn tưởng tượng, trên con đường thiết lập và giữ gìn hình thức tổ chức một xã hội như thế.

Ludwig von Mises (1881-1973) là một trong những nhà kinh tế học và chính trị học nổi bật nhất thế kỉ XX. Ông là người đứng đầu, đồng thời là người củng cố và hệ thống hoá Trường phái kinh tế học Áo.

Sách hay khuyên đọc:

Dưới đây là lời giới thiệu của chính tác giả về tác phẩm triết học này của mình:

Kể từ ngày xuất bản Chủ Nghĩa Tự Do Truyền Thống, tôi đã viết thêm rất nhiều về những vấn đề được nói tới trong tác phẩm này. Tôi đã nghiên cứu nhiều vấn đề mà lúc đó tôi không thể trình bày trong tác phẩm này vì không muốn làm cho độc giả chán nản vì sự dài dòng.

Mặt khác, lúc đó tôi đã xem xét một số vấn đề mà hiện nay tôi thấy không còn quan trọng nữa. Ngoài ra, một số vấn đề về chính sách mà tôi xem xét nên được hiểu và đánh giá đúng trong bối cảnh kinh tế và chính trị khi tác phẩm này được viết ra.