Trang chủ » Kỹ năng » Bí Mật Của Cảm Xúc

Bí Mật Của Cảm Xúc


Download sách Bí Mật Của Cảm Xúc PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3
Bí Mật Của Cảm Xúc
4.4/5 9 votes

Download sách Bí Mật Của Cảm Xúc ebook định dang PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3 trên thư viện Sách Mới.

Hội thích đọc sách | Đăng bình luận | Nhận sách hàng tuần

Mẹo tìm Google:tên sách muốn tìm + sachmoi.net

Bí Mật Của Cảm Xúc

Download sách Bí Mật Của Cảm Xúc PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3

Bí Mật Của Cảm Xúc

Chúng tôi đã phát hiện và đúc kết ra một số quyên tắc sống cơ bản của xã hội con người mà chúng tôi gọi là các “Lý thuyết cảm xúc” – được mô tả trong tập sách Bí Mật Của Cảm Xúc.

Những khái niệm mới này đã giúp chúng tôi xây dựng lên và đưa vào áp dụng thử nghiệm một loại đơn vị mới – đó chính là ÐƠN VỊ CẢM XÚC (tức chỉ số Cx).

Ðây là một mảng đề tài lớn đang được nghiên cứu nhằm khai thác một thị trường còn rất nhiều cơ hội để khai phá – đó là các cơ hội tạo ra, xây dựng và phát triển các giá trị to lớn trong một nền kinh tế vô hình – nền kinh tế tinh thần của xã hội chúng ta.

Các bạn có thể hiểu đơn giản rằng, trong nền kinh tế vật chất hữu hình, việc tạo ra và phát triển các giá trị vật chất luôn có những giới hạn khó vượt qua. Tôi làm ra một đồng. Tôi cho bạn và tôi mất đi một đồng.

Sách hay khuyên đọc:

Trong nền kinh tế vô hình, nếu tôi có một ý tưởng, tôi cho bạn và chúng ta sẽ có hai ý tưởng. Dựa vào các qui luật về giá trị vô hình và những nguyên tắc chuyển đổi giữa giá trị vô hình và hữu hình, chúng ta có thể nhanh chóng tạo ra những khối tài sản lớn cho chính bản thân chúng ta, cho gia đình và cả xã hội.

Bạn hãy ý thức là tất cả những điều được chia sẻ trong tập sách chỉ là các lý thuyết thuần túy. Sẽ cần phải có thêm thời gian và những chứng cứ thực tế để xác định tính hiệu quả của nó. Ðây lại là cuốn sách đầu tay của một người làm chuyên môn mong muốn được chia sẻ các tư tưởng của mình.

Việc đưa ra các giá trị vô hình sẽ thay đổi cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống. Tuy nhiên, chúng ta hãy cùng nhìn nhận rằng bất kể sự thay đổi nào cũng đều có hai mặt của nó.