Trang chủ » Ôn thi THPT » Tiếng Anh » 1000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh: Chuyên Đề Chọn Câu Đồng Nghĩa

1000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh: Chuyên Đề Chọn Câu Đồng Nghĩa

Tải sách 1000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh: Chuyên Đề Chọn Câu Đồng Nghĩa PDF

1000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh: Chuyên Đề Chọn Câu Đồng Nghĩa

Tải sách 1000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh: Chuyên Đề Chọn Câu Đồng Nghĩa PDF

1000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh: Chuyên Đề Chọn Câu Đồng Nghĩa

1000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh: Chuyên Đề Chọn Câu Đồng Nghĩa – được thư viện Sách Mới phối hợp cùng thầy Vĩnh Bá cho ra mắt. Cuốn sách này sẽ trau dồi cho bạn những kiến thức mới hay những lỗ hổng về phần chuyên đề chọn câu đồng nghĩa.

1000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh: Chuyên Đề Chọn Câu Đồng Nghĩa tổng hợp những trường hợp thường gây lúng túng trong bài thi môn Tiếng Anh. Phần đáp án sẽ giúp người tự học nhỡ như chọn sai tự lí giải để rút kinh nghiệm làm loại câu hỏi này.

Chọn câu đồng nghĩa với một câu cho sẵn là một phần trong cấu trúc đề thi vào Đại học và Cao đẳng. Tập sách này là bộ sưu tập gồm 1000 câu như thế.

Tham khảo thêm:

Để có thể chọn câu trả lời đúng cho loại câu hỏi này ,học sinh cần dùng phương pháp loại trừ dựa trên các đặc điểm sau:

  1. Chọn lựa sai thường chỉ chứa một phần nghĩa của câu cho sẵn.
  2. Chọn lựa sai có thể lệch ngữ cảnh : câu cho sẵn kể chuyện quá khứ, nhưng chọn lựa sai lại nói chuyện hiện tại hoặc tương lai ; trường hợp này dễ nhận biết để có thể loại trừ ngay.
  3. Chọn lựa sai có thể đúng về ý nhưng sai lệch về cấu trúc ngữ pháp (sai dạng động từ,sai trật tự từ hoặc phép dùng từ )

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. Hãy chia sẻ tài liệu này cho bạn bè và đăng ký email để nhận sách hay mỗi tuần nhé!