Trang chủ » Kỹ năng » 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người

100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người


Tải ebook 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3
100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người
4.1/5 7 votes

Download sách 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người ebook định dang PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3 trên thư viện Sách Mới.

Hội thích đọc sách | Đăng bình luận | Nhận sách hàng tuần

Mẹo tìm Google:tên sách muốn tìm + sachmoi.net

100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người

Tải ebook 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3

100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người

Nhu cầu của con người đa dạng phong phú tạo thành những hành động khác nhau của con người. Vì thế, con người thông qua nhu cầu trong quá khứ, hiện tại và tương lai để hiểu được trong điều kiện nào thì thực hiện được nhu cầu.

Có như thế mới lý giải được tương đối hoàn chỉnh tính cách và nhân cách bản thân cũng như của người khác. Cũng là nói nhu cầu của mỗi cá nhân lấy nhu cầu hành động làm cơ sở, là sinh hoạt, là cuộc sống của con người ta.

Vì thế, trước hết chúng ta cần hiểu chúng ta có nhu cầu gì? 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người tổng hợp những nhận định chuyên gia về những nhu cầu vốn có của con người thuộc 2 nhóm chính; nhu cầu sinh lý và hu cầu tâm lý.

Sách hay khuyên đọc

Thư viện Sách Mới trân trọng gửi đến bạn đọc cuốn sách 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người. Hãy gieo mần tri thức bằng việc chia sẻ cuốn sách cho nhiều người và đừng quên đăng ký email nhận sách hay hàng tuần.